Tel: +90 312 285 18 88 - 447 06 06
  info@mekatrontr.com
ENERJİ ÜRETİMİNDE RÜZGAR ENERJİSİNİN KULLANIMININ AVANTAJLARI:

 • Hammadde girişi sıfır.
 • Temiz
 • Yenilenebilir, bedava
 • İklim değişikliği sorununa çözüm
 • Hava kirliliği sorununu azaltır
 • Enerji güvenliği sağlar
 • Enerji arzını çeşitlendirir
 • Yakıt ithalini önler
 • Yakıt maliyetleri yok
 • Kırsalda elektrik ağını geliştirir
 • İthalat bağımlılığı yok
 • Yakıt fiyatı riski yok
 • Karbon emisyonu yok
 • Modülerdir ve çabuk kurulur
 • Hiçbir ambargoya maruz kalmaz
 • İstihdam ve bölgesel kalkınma sağlar
 • Kurulur kurulmaz elektrik üretmeye başlar
 • Ulusal kaynaklar için devletler arası anlaşmazlıkları önler
 • Fosil yakıtların fiyat değişkenliğinden kaynaklanan karmaşıklığı önler
 • Kaynak tükenmesi yok, küresel rüzgar kaynağı; küresel enerji talebinden daha büyük
 • Arazi dostu, rüzgar santrali içinde veya etrafında tarım / sanayi faaliyetleri yapılabilir
 • Uygulama esnekliği büyük ölçekli ticari santraller veya ev tipi uygulamalar mümkün
 • Ulusal yarar geleneksel yakıtların aksine, enerji güvenliği açısından yakıt maliyetlerini ve uzun dönemli yakıt risklerini eleyen ve ekonomik, politik ve uzun dönemli yakıt risklerini ortadan kaldırır
 • TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYEL ATLASI


  MEKATRON, ülkemizin enerji açığına binaen özel sektör yatırımlarının gündeme gelmesiyle alternatif çözümler aramış, dünyada rağbet gören rüzgar çiftlikleri (santralleri) ve güneş enerjisi üzerine yoğunlaşmıştır.

  Türkiye’de de 1975-1984 yılları arasında rüzgarın hız ve enerji yoğunluğunun ölçümleri yapılmıştır. Buna istinaden haritaların çizilmesi, (1988-1993) verilerinin daha detaylı, sabit ve olumlu belirtilmesinden sonra firmamız, Bozcaada’nın rüzgar potansiyelini, yönünü, ortalama hızını ve enerji yoğunluğunu yeterli bularak 10.200 kW gücünde rüzgar santralini yapmaya ve işletmeye (1996) karar vermiştir.

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 10 Temmuz 1996 yılı sayı: 22692; Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin işletilmesi hakkındaki, 96-8269 sayılı kararnamesi, uygulama ve usul esaslarına ilişkin tebliğin yayımlanmasından sonra, firmamız Alman şirketleri ile yap işlet devret (B.O.T.) modeli için karar alarak görüşme ve yazışmalara başlamıştır. (Ventis, Jakobs Energie GmbH, Nordwind Energieanlagen GmbH, An Maschinenbau Und Umweltschutzanglagen GmbH ve Südwind Energiesysteme GmbH.)

  MEKATRON konuyla ilgili firmaları gözden geçirip, Alman Ventis firması ile yap işlet devret modeli üzerinde karar kılarak Ventis’in ürettiği rüzgar türbini ve çiftliklerinin Türkiye’de tesisini kurması, pazarlayabilmesi için VENTIS ile MEKATRON arasında 11 Kasım 1996 yılında temsilcilik antlaşması imzalanmıştır. Türkiye’de ilgili makam ve mercilerle yapılacak her türlü görüşmelerde yetkili olan firmamız tarafından bu konuda 1997 yılında ön fizibilite ve fizibilite etüdleri hazırlanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Yap işlet devret modeli (B.O.T.) kanunlaşmasına rağmen maalesef kurumlarımızdan birinin yap işlet devret modeli için aldığı olumsuz karar ile firmamızın dış bağlantılarında itibarını sarsmıştır. Bu modelle iş yapan diğer firmalarda aynı şekilde zor durumda kaldıklarından bu kuruma karşı dava açarak mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Bu durum büyük zaman v maddi zararlara yol açmıştır. Yabancı ortak için bu kararlar nedenli düşündürücü olmuştur.

  MEKATRON know-how ile yabancı sermayenin Türkiye’deki yatırımlarda kullanılmasının ülkemiz için önemini bildiğinden yap işlet devret modelini tercih etmiştir. 10.200 kW gücünde elektriğin üretilmesinde hammadde kullanılmaması ve çevreye hiçbir şekilde zarar vermemesi, rüzgar çiftliklerinde öncelikli tercih sebebi olmuştur. Rüzgar kapasitesinin elverişli olması ile seçilen Bozcaada o günkü değerde 4 ila 5 MW elektrik elde edip, tüm Bozcaada’nın elektrik ihtiyacı karşılandıktan sonra artanı Marmara Bölgesi için önermiştir.

  MEKATRON, Bozcaada için arsa maliyetinin yatırım maliyetleri içinde hesaplamıştır. Söz konusu enerji üretimi için teknoloji transferi Alman Ventis firmasının Türkiye Temsilcisi MEKATRON tarafından sağlanarak ön fizibilite kulelerinin Almanya’da imal edilip, Türkiye’ye nakli ve montajı öngörülmüştür..

  Copyright © 2016  MEKATRON Tüm Hakları Saklıdır

  Web Tasarım Ayra Bilgisayar